RSS
A A A K
SmodBIP

BIP

Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoś‚y podstawowej i szpitala oraz spóś‚ki Skarbu Paś„stwa (itd.) ma obowię…zek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

Zasady publikacji informacji w BIP reguluję…:


Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnę™trznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619))
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 paśşdziernika 2005 w sprawie minimalnych wymagaś„ dla systemów teleinformatycznych.Opublikował: Tadeusz Partyka
Publikacja dnia: 12.10.2010
Podpisał: Tadeusz Partyka
Dokument z dnia: 11.10.2010
Dokument oglądany razy: 8 292