RSS
A A A K
SmodBIP

Załatwianie spraw

Powiatowy Lekarz Weterynarii lub jego Zastępca przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy piątek w godzinach od 15.00 do 16.30.

W przypadku, gdy piątek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się w najbliższy dzień powszedni.


Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telefonicznie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Skargi, wnioski i petycje są przyjmowane i rozpatrywane w trybie przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego - Rozdział VIII (Dz. U. z 2000 r, Nr 98, poz. 1071 - tekst jednolity) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5, poz. 46).Opublikował: Tadeusz Partyka
Publikacja dnia: 22.03.2011
Podpisał: Tadeusz Partyka
Dokument z dnia: 11.10.2010
Dokument oglądany razy: 9 223